Kapak Yetersizliği İçin Cerrahi Girişimler

Primer kapak yetersizliğinde kapak yapısal olarak sağlamdır. Sekonder yetersizlikte ise geçirilmiş DVT nedeniyle kapakta belirgin yapısal hasar bulunur. Cerrahi girişim ile kapak değiştirilebilir, tamir edilebilir veya kalınlaşmış ven duvarından yeni bir kapak oluşturulabilir. Goel ve ark. tarafından bildirilen Cochrane veri tabanı incelemesinde primer valvüler hasara yönelik girişim yapılan dört seri incelenmiş ancak mevcut çalışmalar ışığında sağlıklı bir sonuca ulaşılamamıştır. Tripathi primer ve sekonder yetersizliğe bağlı yapılan 137 girişimden iki yıl sonra eksternal valvüloplasti ile %50, internal valvüloplasti ile %67, kapak nakli ile %47 başarı bildirmiştir. Kalınlaşmış ven duvarından neovalv yaratılması bir diğer seçenektir. Bu yöntemi tanımlayan Oskar Maletti ve birkaç merkez dışında yaygın kullanılmamaktadır.

Derin ven tıkanıklığı olmayan ve yüzeysel venlerdeki reflü düzeltilen olgularda derin aksiyel reflünün cerrahi tedavisi düşünülebilir. Hastanın tedaviye dirençli ve ciddi venöz hastalık kliniği olması gereklidir.

Alanında Uzman Hekimler Tarafından Tedavi Edilme Şansı

Vakaların teşhis ve tedavisinde en önemli unsurlardan biri de alanında uzman hekimler ile iletişime geçmektir. İşini büyük bir özveri ile yapan ve idealist kişiliğe sahip olan hekimlerin ayrıcalığı tedavi sürecini hızlandıracaktır. Bu noktada 30 yıllık deneyime sahip olan hekimlerimiz her daim sizlerin yanında yer almaktadır. Sayısız başarılı operasyona imza atmış doktorlarımız kaliteli ekibi ile steril klinik ortamımızda tedavilerini sürdürmektedir. Bizlere her daim ulaşabilirsiniz.