Ağız İçi Hemanjiomlar ve Tedavisi

Yazar 15 Eylül 2017Hemanjiom

Hemanjiom kan damarlarının yumak şeklinde proliferasyonu sonucu oluşan bening karekterde tümörledir. Tümörlerin % 7 sini oluşturur. Çocukluk çağının en sık görülen tümörüdür.

Klinik Bulgular
Hemanjiomalar çoğunlukla erken yaşlarda kendini gösterir çoğunluğu birinci yaşa kadar kendini gösterir. Kız cinsiyette erkeklere nazaran iki kat sıklıkta gözlenir çoğunlukla baş ve boyun (% 58 i) bölgesini tercih eder

Ağız içi hemanjiom:

Ağız içi hemanjiomlar mukozadan kabarık veya düz şekilde koyu kırmızı veya mavi mor renkte çoğunlukla iyi sınırlı tümörlerdir. En çok dudak, dil, yanak mukozası ve damakta gözlenir. Genellikle doktara ağız içi kanamalar şeklinde gelinir. Zamanla ülseleşme enfekte olma gibi komplikasyonları vardır. Bazen kemik gelişimini engelleyecek tarzda kemiğe invaze hemajiomlarda vardır buların tespit edildikten hemen sonra tedavi elmesi gereklidir

Sınıflandırma

. Kapiller hemanjiom
. Kavernöz hemanjiom
. Piteloid hemajiomlar
. Granuloma piyejenokum
. Derin yumuşak dokudski hemanjiomlar

Kapiller hemanjiomlar;

Genellikle deride, subkutan dokuda ve ağız boşluğu ile dudakların mukoza membranında görülür. Büyük bir kısmı 2-3 mm den 4-5 cm çpına kadar ulaşabilirler. Karekteristik olarak parlak kırmızı deriden bir miktar kabarık şekilde gözlenir kanama ve ülserasyona daha duyarlıdırlar tipik olarak çilek görünümü şeklindedir. Ağız içinde genekllikle yanakta ve dilde gözlenir konjenital olarak izlenir sıklıkla. Kanama ülserasyona yatkın oldukları için yaşam komforunu bozmaktadır. Tedavisi çok beklenmeden yapılmalıdır

Kavernöz hemanjiomlar

Kavernöz hemanjiomlar, geniş damarsal ve kavernöz yapıların olması ile ayırt edilir . vasküler olumlar odacık şeklinde birbiriden ayrılır. Mavi mor renkli yumuşak süngerimsi yapıda kitlelerdir.bası ve ağrı semtomları oluşturabilirler.bazen kendilinden tromboze olup kaybolan olgular vardır

Granuloma piyejenokum

Ciltten kabarık kapillerden zengin bir hemanjiom türüdür genellikle travma sonrası oluşan doku enfeksiyonu sonrası oluşan hemanjiom türüdür. Ağız içi travmaya yatkın olduğu için sıklıkla ağız içi boşluğunda görülür.

Tedavi ve prognoz:

Ağız içi hemanjiomlarda tedavi daha çok kozmetik dışı endikayonlara bağlıdır bunlar;

  • Ağız içi tekrarlayan kanamalar
  • Dile bası yapıp konuşmayı bozan hemanjiomlar
  • Solunum yollarını kapatan hemanjiomlar
  • Beslenme sırasında çiğneme ve yutkunma fonsiyonlarını bozan hemanjiomlar
  • Enfekte olmaya meyilli hemanjiomlar,

Kesin tedavi endikayonlarıdır. Bunların dışında kalan hemanjiomların tedavisi kozmetik amaçlı olup kişinin kendi isteği doğrultusunda bunlarda tedavi endikasyonu dahilindedir.

Tedavi

Hemanjiom tedavisinde cerrahinin yeri vardır fakat birçok cerrah kanama komplikasyonundan dolayı cerrahiden çekinmektedir. Kliniğimizde hemanjiom tedavisi cerrahi dışı yöntemlerle yapılmaktadır. Bunlar;

  • Lazer tedavisi
  • Sklerozan ajan tedavisi
  • Radyofrekansla tedavi şeklindedir.

 

 

MedicinArts