Varis Tedavisinde Kullanılan Sklerozan Maddeler

Yazar 15 Eylül 2017Varis

Endosklerozis yapan bu maddeler Sandick tarafından ilk defa “minimal sklerosant concentrition olarak bir terim kullanılmıştır. Sklerozan maddeler insan ve tavşanda ilk defa denenmiştir.


Ekstremitenin alt ucundaki venlerin üst uçtakilere göre daha kalın kas tabakası vardır. Bu nedenle daha etkili sklerozan maddeye ihtiyaç olmuştur. Ayrıca kasıkta safenofemoral (venöz reflü) bileşkede ve diz arkası Safenopopliteal bileşkede daha yüksek minimal sklerozan concentration gereksinim vardır. Venöz refl sonucu ven duvarı hipertrofi ve hızlanmış kan akımı olan bölgelerde daha yüksek konsantrasyonda sklerozan maddeye ihtiyaç vardır.
Her sklerozan maddenin avantaj ve dezavantajları vardır. Alerjik reaksiyon cilt nekrozu , ağrı ve pigmentasyon gibi yan etkileri mevcuttur. 1\40.000 de pulmner embolü riski vardır. Değişik doktorlar farklı dozlarda farklı şekilde sklerozan madde uygulanabilirler. Her hangi bir sklerozanla mükemmel sonuç elde edilebilir. Bu doktorun bilgisine ve tecrübesine bağlıdır.

3 Tip Sklerozan Madde Vardır

Deterjan solüsyonlar : Endotel membrandaki kan hücrelerinin yüzey lipidlerini etkiler. Sodyum mofat, sodyum tetradesil sülfat, ethanolamine oleate bu gruptandır.
Osmotik olanlar; Hem vasküler hem de extra vasküler dokularda yıkım yaparlar. Travmaya sekonder perivasküler mast hüclerinden salınan heparin endotel porlarından dilatasyon yapılabilir.

  • Hipertonik salin
  • Heparsol
  • Sclerodex

Bu gruptandır.
Kimyasal İrritanlar: Lokal olarak doku ile temasta yıkım yaparak etkilerler.

  • Poliodid Lodide
  • Kromatik Gliserin %72

Bu gruptandır.

Facebook Yorumları

MedicinArts