Varis ve Telenjiektazik (Kılcal Damar)

Yazar 15 Eylül 2017Varis

Bacaklardaki istenmeyen, çirkin görünümlü ve ağrılı kan damarlarının bir çok teknikle yok edilmesi mümkündür. Skleroterapi de bu tedavilerden bir tanesidir.

Venöz yetmezlikte 5 klinik belirtisi vardır. Ağırlık hissi, ağrı, karıncalanma, uyuşma hissi gece krampları ve ödem (şişlik) mevcuttur. Bu belirtiler varis gelişmeden önce de olabilir. Bu belirtilerin çözümü skleroterapi olabilir.

Fizyolojik olarak, telenjiektazi(Kılcal Damar) , snb dermal retiküler (cilt altında ağ şeklinde) varisler ve büyük geniş büküntüleri belirgin variköz venlerin nedeni damarlardaki kapaklardaki yetmezliktendir. Sermal ve subdermal damarlardaki fonksiyonel kapakların iyi çalışmaması tam fonksiyon görmemesi sonucu varis oluşur. Derin damarlar boş kalınca ekstremitedeki kanı kalbe iletemez.

Kapaklardaki yetmezlik yer çekimine bağlı olarak kas kompartmanın da hidrodinamik basınç artar. Venöz kapaklarda ve venöz (toplardamar) duvarını etkileyen olaylar genetik (ailesel) hiperprogestinne bağlı hiperostroyenemiye bağlı ayakta kalınan işlerde çalışma, obesite ve yaşın ilerlemesiyle oluşabilir.

Telejiektaziler derin venöz sistemle bağlantılıdır. Kas kompartımanındaki derin venöz sistemdeki basınç yüksekliği deri ve deri altı damarlara geçer ve telejiektaziler bu şekilde oluşur.

Skleroterapinin amacı; Sklerozan madde venleri yok etmektedir. Damarın endotel ve kas tabakasını yıkarak oluşturur. Endosklerizi olarak adlandırılır. Amaç fibrotik proçes sonrası resorsiyondur. Bu da endotel harabiyeti ile olur.Yıkım az olursa fibrozis olmaksızın tromboz ve erken rekanalizasyon  oluşur.

Yıkım çok fazla olursa kırmızı kan hücrelerinin damar dışına çıkması ile perivasküler olan vasküler ayrılma olur.Bu da hiperimentasyon (hemosiderine bağlı  makrofajlar) aracılığıyla deri dokusunda toksik etki yaparak cilt nekrozu(siyah leke) yapar. İlave olarak aşırı enflamatuvar etki yaparak anjrogenik ve vazodilatasyon etkileriyle telenjiektaziler oluşturur. Bunun için sklerozan madde uygun tip ve konsantrasyonda hastaya uygulanmalıdır.

Facebook Yorumları

MedicinArts