Variste Son Tedavi Yöntemleri, Avantaj Ve Dezavantajları

Yazar 15 Eylül 2017Varis

Son yıllarda tıbbi teknolojinin gelişmesi ile çeşitli minimal invaziv (az kesi veya kesisiz) yöntemlere dayanan varis operasyonları oluşmuştur. Bunlar;

  1. Endovenöz rf veya lazer ablasyon
  2. Endovenöz buhar uygulama
  3. Sealing (yapıştırıcı) ajanla endovenöz yapıştırma
  4. Köpük skleroterapi ile tedavi
  5. Lokal anestezi ile mini flebektomi

1. Endovenöz rf veya lazer ablasyon:

Bu tedavi yönetemi varis tedavisinde cerrahi yönteme alternatif çıkmış olup ilk çıktığı 2000 li yıllarda popüler olup günümüze geldiğinde ülekemizde kullanımı azalmıştır

Yapılışı:  başlarken işleme doppler usg ile girişim yapılacak ven bulunur ve lokal anestezi yapılarak damar içine iğne ile giriş yapılır. Bu damar kanüle edilir kanule edilen damar içinden lazer veya rf kateteri gönderilir femoral ven ve varis yapan safen bileşkesinin 2 cm altına kadar gönderilen kateter ultason ile yeri kontrol edilir  kateter gönderilirken işaretleme yapılır yolu boyunca lakal anestezik yapılır (tümesent anestezi) . tümesent anestezi ne kadar iyi yapılırsa hasta daha az ağrı hisseder safen ven çevresi tamamen tümesent anestezi ile kaplanır. Damarın çapına göre ayarlanan rf ve lazer enerjisi uygulanarak kateter aşağı doğru çekilerek çıkarılır. Operasyon sonrası hastanın bacağı elastik bantaja alınarak operasyon bitirilir

Avantajları:

İşlem 40 dakika 1 saat arsında sürer

Günlük aktivitelere dönüş kısa sürede olur

Cerahi yara veya dikiş izi olmaz

Başarısı lazer uygulamada %94 rf uygulamada %90 civarıdır

Dezavantajları

Flebitik belirtiler, cilt yanıkları, selülit ciltaltı hemotomlar olabilir

Dizaltı pakelerde cerrahi uygulanmaması durumunda rekürens

Bazı ağrı eşiği düşük hastalarda spinal veya genel anestezi uygulaması

Uygulama bir kez yapılır eğer safen kapatılamazsa hastaya tekrar rf veya lazer uygulaması yapılamaz hasta direk cerrahiye gider

2.Endovenöz buhar uygulama

Bu yöntemde lazer ve rf uygulamalarından sonra kullanımaya başlanmasına rağmen hastanın operasyon esnasında ağrı hissetmesi postop dönemde komplikasyonlar  lazer ve rf göre fazla olması olmasından dolayı kullanımı çok nadir

3. Sealing (yapıştırıçı ) ajanla varis tedavisi

Günümüzde sıklıkla kullanılan yöntemelerden biridir. Bu sistemin uygulama kolaylığı ve operasyonun kısa sürmesinden dolayı tercih sebebidir. Endovasküler lazerde olduğu gibi  ultrason eşliğinde sealing ajan verilecek kateter femorasanal bileşkenin altına kadar ilerletilir tümesent anestezi verilmeden kateter içinden safen ven içine yapıştırıcı ajan verilerek çıkarılır.

Avantajları:

İşlem kolaylığı ve kısa süren ameliyat

Tümesent veya spinal anestezi ihtiyacının olmaması

İşlem sonrasında hastanın günlük yaşamına hızlı dönmesi

Acı , flebit ve morarma olmaması

Operasyon sonrasında bandaj ve çorap giyme gibi ek uygulamalara ihiyaç duymaması

Dezavantajları:

Maliyetin diğer tedavi yöntemlerine göre fazla olması

Bacak içinde sertlik yapması

Yapılmış başarı oranı çalışması olmayan uygulamada kendi vakalarımda kapanmayan damarlar veya parsiyel (damarın belli bir kısmı)  kapanan damar vakaları   belli bir oranda görüldü

Tekrar aynı damara uygulama zor olmakta

4. Skleroterapi (köpük skleroterapi)

Uzun yıllardır kullanılan bu yöntem daha çok retiküler ve kılcal varis tedavisnde kullanılmakla beraber deneyimli cerrahlar tarafından   büyük turunkal varislerin kapatılmasında ve perforan ven kapatma işleminde  kullanım alanı bulmaktadır.

Avantajları

İşlem sonrasında hastaları aynı gün günlük hayatına devam edebilmektedir

Maliyeti ucuzdur

İşlem kısa sürer kesi ve dikiş izi yoktur

Kapanmayan damarlara tekrar uygulayabilme avantajı vardır,

Hasta memnuniyeti üst düzeydedir

Dezavantajları

Büyük turunkal damar uygulamarında ciltaltı kitle yapması (zamanla kaybolan)

Gene büyük damarlarda zamanla geçebilen pigmentasyon oluşması

Uygulamanın ilk 15 gününde görülen sonra kaybolan morlukların olması

 

 

 

MedicinArts